ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

NARTGRUP, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla faaliyet alanına uygun çevre, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak, alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.

Buna yönelik olarak:

– Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve OHSAS 18001-ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatacak,

– Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlayacak,

–  İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin edecek, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltacak,

– Çalışanlarda çevre ve iş sağlığı – güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler yapacak,

– İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de NARTGRUP un koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlayacak,

– Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olacak,

– İnşaat ve taahhüt faaliyetlerinden kaynaklanan atık miktarını ve çevre kirliliğini azaltacak ve önleyecek,

– Geri dönüşüm imkanlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirecek veya geri kazandıracak,

– Girdi malzeme kullanımında israfı önleyecek,

– Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltacak,

– Diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vb) bu politikaya kolay erişimini sağlayacaktır.